Garantija

Garantija reiškia papildomus įsipareigojimus, kuriuos prisiima emitentas. Įstatymas nustato, kad vartotojai gali pareikšti pretenziją dėl žemos kokybės produkto per numatytą terminą po to, kai produktas buvo įsigytas.

Garantija pateikiama tik raštu ir tai yra gamintojo ar pardavėjo patvirtinimas, kad gaminys ar jo dalis išlaiko savo naudojimo savybes, saugumą ir našumą tam tikrą laiką, o gamintojas ar pardavėjas prisiima papildomus įsipareigojimus, nenumatytus Vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir kituose norminiuose aktuose. 

  1.      Jei THE PIER prekei buvo suteikta papildoma garantija (ilgesnė nei laikas, kai vartotojas turi teisę pateikti pretenziją dėl prekės neatitikimo, vartotojas turi teisę kreiptis dėl prekės taisymo ar pakeitimo per likusį garantinį laikotarpį pagal garantijos dokumente nurodytas nuostatas;

 

  1.      Garantija galioja, jei pirkėjas gali pateikti pirkimo patvirtinantį dokumentą (kvitą, sąskaitą-faktūrą).

 

  1.      Garantijos nuostatos netaikomos žalai, kuri padaryta dėl pirkėjo kaltės, padengti, pavyzdžiui:
  2.      Norėdami užregistruoti garantijos taikymo atvejį, atsiųskite paraišką webshop@pier.lv, nurodydami pirkimo dieną, prekės defektą ir pridėkite kvito kopiją bei garantijos dokumentą.
  • prekė nebuvo naudojama pagal paskirtį ir nebuvo naudojama kaip nurodyta prekės instrukcijoje;
  • konstrukcija buvo subraižyta, sulaužyta, vanduo buvo pilamas į tam neskirtas vietas, su preke buvo elgiamasi netinkamai, jei prekėje rasti pašaliniai objektai, į prekę pateko vabzdžiai arba yra kitų pėdsakų, kurie liudija, kad prekė buvo naudojama neteisingai;
  • jei žala atsirado dėl staigių temperatūros svyravimų arba dėl kitų namų ūkio ir išorės veiksnių, pavyzdžiui, suodžių, dūmų, dulkių, drėgmės, purtymo, įbrėžimų;
  • natūralaus elemento, pavyzdžiui, baterijų, nusidėvėjimo atveju;
  • jei pažeidimas atsirado dėl netinkamo prekės transportavimo.